Ik wil iemand in vertrouwen nemen

De vertrouwenspersoon bekijkt of een oplossing van problemen in de informele sfeer mogelijk is en informeert de cliënt(vertegenwoordiger) over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon kan cliënten en hun vertegenwoordigers bijstaan in zaken die spelen tussen zorgaanbieder en cliënt. In een veilige omgeving kunnen de cliënt en de vertrouwenspersoon spreken over de betreffende situatie. De vertrouwenspersoon luistert, geeft informatie en biedt zo nodig ondersteuning, met als doel dat cliënten voor hun eigen belang op kunnen komen en hun situatie kunnen verbeteren. Dit op een manier die de cliënt wenst en prettig vindt.
De vertrouwenspersoon van De Schutse is dhr. J.L. Versprille.


Wet zorg en dwang
Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang (Wzd) valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.
De cliëntenvertrouwenspersoon is afhankelijk van de locatie waar de cliënt woont: in Achterberg, Kesteren en Opheusden is dat Adviespunt Zorgbelang en voor de locatie Oud-Vossemeer LSR.