Leuke en zinvolle invulling van de vakantie

Volg je speciaal onderwijs én zoek je een leuke invulling van je vakantie? Tijdens de schoolvakanties kun je terecht bij De Schutse voor een zinvolle vakantiedagopvang. Doe je ook mee?

Vakantieopvang en zaterdagopvang

Schoolgaande kinderen hebben ongeveer 12 weken in het jaar vakantie. Bij De Schutse wordt er tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en de kerstvakantie vakantiedagopvang aangeboden. Deze vakantiedagopvang is gericht op schoolgaande kinderen (met autisme, een beperking of ontwikkelingsachterstand) in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar is er ook vakantiedagopvang beschikbaar in een andere gebouw on het terrein van De Schutse in Kesteren.

Het gebouw waar vakantiedagopvang wordt gehouden is gevestigd op het terrein van De Schutse in Kesteren, maar heeft een eigen ingang aan de weg. We ondernemen hier leuke activiteiten zoals bakken, spelen in de speeltuin, boodschappen halen in de supermarkt en lekker spelen in de grote tuin. Elke vakantie ondernemen we een uitje buiten het terrein, zoals het bezoeken van een speeltuin of bijvoorbeeld bezoekje aan een brandweerkazerne of bakkerij. Voor de kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar worden vergelijkbare activiteiten passend bij de leeftijd aangeboden.

De vakantiedagopvang is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Elke zomervakantie (regio Midden) zijn we de middelste twee weken gesloten.

Zaterdagopvang

Zaterdagopvang is een verlengde van de vakantiedagopvang en bevindt zich op dezelfde locatie en hetzelfde gebouw. Zaterdagopvang is om de week geopend. Zaterdagopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en deelname kan in combinatie met vakantiedagopvang.

Bekostiging

Voor vakantiedagopvang en zaterdagopvang kan een indicatie worden aangevraagd bij de gemeente of op basis van een WLZ-indicatie.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja van Etten, via telefoonnummer (0488) 48 33 22 of via de mail mvanetten@deschutse.nu. Voor vragen over een indicatie kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van De Schutse via telefoonnummer (0488) 48 33 22.