Betekenis naam

De letterlijke betekenis van de naam van 'De Schutse' is beschutting of bescherming. In het Bijbelboek Psalmen komen we 'De Schutse' tegen in de vorm van Schutsheer. Om God als zijn Schutse (toevlucht, beschutting) te hebben, is het grootste wat een mens kan hebben hier op aarde.

Betekenis

In het archief kunnen we lezen:

Onze stichting houdt zich bezig met mensen met een verstandelijke beperking.  Is het niet noodzakelijk dat er een tehuis zou mogen komen? Een t(e)huis waar het ook toegaat zoals bij u in uw huis. Waar de kinderen in alle eenvoud en ook in alle gebrek gewezen wordt op de noodzakelijkheid om toch een nieuw hart te mogen ontvangen. Dat is het doel van onze stichting. (Bron: Schutseblad, 1983)

De naam De Schutse is ontstaan naar aanleiding van bovenstaande uitspraak. De Schutse is een afgeleide naam van Schutsheer, van Psalm 38 vers 22 (berijmd):

HEER’, ik voel mijn krachten wijken, en bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red, red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden, grote Hoorder van ’t gebed.