Betekenis naam

De letterlijke betekenis van de naam van 'De Schutse' is beschutting of bescherming. In het Bijbelboek Psalmen komen we 'De Schutse' tegen in de vorm van Schutsheer. Om God als zijn Schutse (toevlucht, beschutting) te hebben, is het grootste wat een mens kan hebben hier op aarde.

Betekenis

In het archief kunnen we lezen:

Onze stichting houdt zich bezig met mensen met een verstandelijke beperking.  Is het niet noodzakelijk dat er een tehuis zou mogen komen? Een t(e)huis waar het ook toegaat zoals bij u in uw huis. Waar de kinderen in alle eenvoud en ook in alle gebrek gewezen wordt op de noodzakelijkheid om toch een nieuw hart te mogen ontvangen. Dat is het doel van onze stichting. (Bron: Schutseblad, 1983)

De naam De Schutse is ontstaan naar aanleiding van bovenstaande uitspraak. De Schutse is een afgeleide naam van Schutsheer, van Psalm 38 vers 22 (berijmd):

HEER’, ik voel mijn krachten wijken, en bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red, red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden, grote Hoorder van ’t gebed.


Over het logo van De Schutse

Woorden die passend zijn bij De Schutse zijn: transformatie, vrijheid, kwetsbaar en kleurrijk. Symbolisch laat De Schutse dit terugkomen in het logo: de vlinder. De vlinder is kwetsbaar en kleurrijk (onze doelgroepen), transformeert (uitgroeien naar professionele organisatie) en heeft vrijheid (praktisch innoveren). De vleugel die over de woorden (De Schutse) heen buigt, laat iets zien van bescherming, maar geeft tegelijkertijd de openheid en het ‘samen doen’ weer.

Over de slogan van De Schutse
De Schutse wil een woon- en werkplek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een plaats waar ook, in alle gebrek, wordt gewezen op de noodzakelijkheid van bekering. Dat is voor ons: zorg wat er écht toe doet.