Organisatiestructuur

Als cliënt op De Schutse wil je weten wie er verantwoordelijk zijn in de organisatie. Op deze pagina vind je meer informatie over de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en de managers.

Organisatiestructuur

Organogram
De Schutse
Download

Dagelijkse leiding

Management Team (MT)
Het MT bestaat uit:

  • dhr. C.K. den Uil – bestuurder
  • dhr. G. Hovestad – manager intramurale zorg (noord en zuid)
  • mw. J. van de Kleut – manager intramurale zorg (midden)
  • mw. M. Peng – manager extramurale zorg (ambulant)
  • mw. R. Vos – manager extramurale zorg (DJK/KDC)

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de managers en teamleiders. Zij sturen de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.