Organisatiestructuur

Als cliënt op De Schutse wil je weten wie er verantwoordelijk zijn in de organisatie. Op deze pagina vind je meer informatie over de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en de managers.

Structuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn de identiteit en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg 2022.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dr. S.G. Geuze (vz.), dhr. I. Bal, drs. J. van Beek RA, dhr. M.H. van Doorn, dr. H. Kievit, drs. A. van der Linden, mr. E.J.H. Plambeck en dhr. H.D. den Toom.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2022. De bestuurder is de heer C.K. den Uil MBA. Hij wordt ondersteund door de bestuursassistente mw. W.M. Hendrikse – de Bruin.

Organisatiestructuur

Organogram
De Schutse
Download

Dagelijkse leiding

Beleidsteam
Het beleidsteam van De Schutse bestaat uit:

dhr. C.K. den Uil – bestuurder
dhr. B.W. Drost – manager bedrijfsbureau
dhr. R.E. van Deelen – unitmanager dagbesteding en kinderen
dhr. G. Hovestad – unitmanager buitenlocaties
dhr. W. van Maren – unitmanager intensieve begeleiding en intensieve zorg

De unitmanagers sturen het middenkader van de zorg aan.

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de locatiemanagers en teamleiders. Zij sturen de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Locatiemanagers:
dhr. H.M.J. Dorst – locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. E. van Ingen – locatiemanager Opheusden
mw. C. Goedegebuure – locatiemanager Opheusden
mw. J.F. van de Kleut – locatiemanager Achterberg

Teamleiders:
mw. M.B. Boll, mw. A. Drost, mw. J. Budding, mw. C. Hendriksen, mw. C. Nijburg, mw. A.M. van de Kieft, mw. E. van Manen, mw. M. Peng, mw. H. Russcher, mw. A.G.M. van Rijswijk, mw. T. Stuurman en  mw. G. Willemsen.

Coördinerende begeleiders:
mw. S.A. Goedegebuure, mw. H. van Laar, mw. G.J.L. Oudshoorn en dhr. S. Slingerland.