Organisatiestructuur

Als cliënt op De Schutse wil je weten wie er verantwoordelijk zijn in de organisatie. Op deze pagina vindt je meer informatie over de Raden van Toezicht en Bestuur en de diverse managers.

Structuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn de identiteit en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vastgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dr. S.G. Geuze (vz.), dhr. I. Bal, dhr. M.H. van Doorn, dhr. D. Dros AA,
dr. H. Kievit, drs. A. van der Linden, mr. E.J.H. Plambeck en dhr. H.D. den Toom

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2017. De bestuurder is de heer dr. K. Ruitenberg. Hij wordt ondersteund door de bestuursassistente mw. W.M. Hendrikse – de Bruin.

Organisatiestructuur

Organogram
De Schutse
Download

Dagelijkse leiding

Beleidsteam
Het beleidsteam van De Schutse bestaat uit:

dr. K. Ruitenberg – bestuurder
dhr. B.W. Drost – manager bedrijfsbureau
dhr. R.E. van Deelen – unitmanager dagbesteding en kinderen
dhr. G. Hovestad – unitmanager buitenlocaties
mw. R. van de Veen – unitmanager intensieve begeleiding en intensieve zorg

De unitmanagers sturen het middenkader van de zorg aan.

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de locatiemanagers, teamleiders en projectleiders. In hun functie sturen zij rechtstreeks de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Locatiemanagers:
dhr. H.M.J. Dorst – locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. E. van Ingen – locatiemanager Opheusden
mw. C. Goedegebuure – locatiemanager Opheusden
mw. J.F. van de Kleut – locatiemanager Achterberg

Teamleiders:
mw. M. Boll, mw. A. van den Bosch, mw. G. de Bree, mw. C. Hendriksen, mw. R. Hoegée, mw. A.M. van de Kieft, mw. E. van Manen en mw. H. Russcher en mw. E. van de Zandschulp

Coördinerende begeleiders:
mw. S.A. Goedegebuure, mw. G.J.L. Oudshoorn, mw. M. van de Pol en dhr. S. Slingerland

Projectleider ambulante zorg:
mw. A.G.M. van Rijswijk