Zorg of ondersteuning

Hoe meld ik me aan voor zorg of ondersteuning bij De Schutse? Op deze pagina vertellen wij je meer wat de procedure is bij De Schutse. We maken hierbij onderscheid tussen een reguliere plaatsing en een crisisplaatsing.

Intake

Reguliere plaatsing

In het eerste contact met de cliënt(-vertegenwoordiger) wordt er een afspraak gemaakt voor een oriëntatiegesprek en worden er brochures van De Schutse toegestuurd. In het oriëntatiegesprek wordt in grote lijn de zorgvraag van de cliënt, het zorgaanbod en de werkwijze van De Schutse besproken. Indien gewenst wordt er een rondleiding gegeven op een van de locaties. Wanneer de cliënt(-vertegenwoordiger) wil aanmelden kan dit door middel van het aanmeldingsformulier (via telefoonnummer 0488 – 483322).

Na de aanmelding volgt er een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van de zorgvraag en wordt deze vraag vervolgens binnen de toelatingscommissie besproken. Als blijkt dat de zorgvraag en de identiteit van de cliënt aansluiten bij De Schutse, wordt er afhankelijk van de wens, bekeken of plaatsing binnen een afdeling te realiseren is.
Wanneer hier geen mogelijkheden voor zijn, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

Niet voor elke zorgvraag is binnen De Schutse een passend zorgaanbod. Bijvoorbeeld omdat de zorgvraag niet in het bestaande zorgaanbod past. Als dat zo is, zal De Schutse dat zo vroeg mogelijk aan de cliënt bekend maken. Samen met de cliënt wordt dan bekeken of het zinvol is de aanvraag voort te zetten en wordt zo nodig doorverwezen naar andere organisaties.

Crisisplaatsing

In de thuissituatie kan er, door verschillende redenen, een situatie ontstaan waarbij plaatsing op korte termijn noodzakelijk is. In deze situatie kan er een aanvraag gedaan worden voor een crisisplaatsing. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met De Schutse en wordt (telefonisch) de zorgvraag en de wensen t.a.v. crisisplaatsing geïnventariseerd. Na deze inventarisatie wordt bekeken of er binnen de organisatie een mogelijkheid is voor plaatsing. De zorgvraag wordt hierbij besproken met de Raad van Bestuur. Als blijkt dat de zorgvraag en identiteit aansluiten bij De Schutse en er binnen de organisatie een mogelijkheid is voor plaatsing wordt deze met de cliënt(-vertegenwoordiger) besproken. Daarnaast worden de voorwaarden en praktische zaken, ten aanzien van de plaatsing, met de cliënt(-vertegenwoordiger) afgestemd. Wanneer er binnen de organisatie geen mogelijkheden voor plaatsing zijn, wordt zo nodig doorverwezen naar andere organisaties.