Fondsenwerving

Om van betekenis te kunnen zijn voor het werk van De Schutse stelt de Stichting Fondsenwerving De Schutse jaarlijks een aantal doelen vast waarvoor financiële middelen ingezameld worden. Juist in deze tijd heeft het werk voor onze medemens met een beperking financiële steun nodig.