Fondsenwerving

Om van betekenis te kunnen zijn voor het werk van De Schutse stelt de Stichting Fondsenwerving De Schutse jaarlijks een aantal doelen vast waarvoor financiële middelen ingezameld worden. Juist in deze tijd heeft het werk voor onze medemens met een beperking financiële steun nodig.

Doelen 2023

Voor 2023 hebben bewoners, deelnemers en medewerkers van De Schutse diverse doelen aangevraagd waarvoor een financiële bijdrage gevraagd wordt. Op de website van Stichting Fondswerving De Schutse zijn deze doelen opgenomen.