Ik heb een klacht!

Ben je niet tevreden met de geleverde zorg of diensten van De Schutse? Vul dan het formulier 'uiting van ongenoegen' in of dien een klacht in bij de klachtencommissie. Op deze pagina vertellen we je graag meer over de klachtencommissie.

Klachtencommissie

De Schutse verleent cliënten op een professionele manier verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Elke medewerker heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en dient de kwaliteit van zorg een hoge prioriteit te geven.

Uiting van ongenoegen
Als cliënten niet tevreden zijn over de geboden zorg- en dienstverlening vult de medewerker in samenspraak met de cliënt een formulier in waarin het bestaande ongenoegen wordt geuit. Een cliënt kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De Schutse vindt het van belang dat uitingen van onvrede zichtbaar en adequaat opgepakt worden in de organisatie.

Of: klacht direct indienen bij de klachtencommissie
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid direct een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dit kan bij het secretariaat van de klachtencommissie:

Secretariaat Klachtencommissie De Schutse
Stationsstraat 28, 4041CJ Kesteren
T 0488-483322
E whendrikse@deschutse.nu

 

Klachtenprocedure
Om ervoor te zorgen dat de klacht op een goede manier behandeld wordt en door de juiste persoon, is er binnen De Schutse een klachtenprocedure ontwikkeld. Een cliënt kan altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor ondersteuning bij de procedure. Alle cliënten worden aan het begin van de hulpverlening met een folder ingelicht over de klachtenprocedure. De ervaring leert dat dit soort informatie snel weer vergeten wordt. De Schutse vindt het daarom belangrijk dat de begeleiders bij evaluaties met cliënten nagaan of er onvrede is.

Klachtenfunctionaris:

Arie van Zetten
avzetten@deschutse.nu

Klachtenregeling cliënten

Download