Onze kwaliteit

De Schutse streeft na om in haar zorg- en dienstverlening aan te sluiten bij jouw (zorg)vraag. Samen met onze medewerkers willen wij je verder helpen. Stap voor stap, dag na dag. Intussen proberen wij de zorgverlening te vernieuwen. Gewoon, in de praktijk van alledag ideeën inbrengen, uitproberen en als ze werken... verbeteren!

AVG

Sinds 2018 is de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van toepassing. Deze wet gaat over de verplichtingen die bedrijven, organisaties en instellingen hebben als het gaat om het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Met persoonsgegevens moet er voorzichtig omgegaan worden, met bijzondere persoonsgegevens moet er heel voorzichtig omgaan worden. Omdat De Schutse de privacy van de cliënten en medewerkers belangrijk vindt, heeft De Schutse ervoor gekozen om zich te certificering volgens de NEN:7510-normen. De Schutse voert vanaf september 2018 het NEN 7510:2011-certificaat.

Ook in de komende jaren blijven we werken volgens deze normen, om de kwaliteit van zorg en privacy van onze cliënten en medewerkers te waarborgen.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) gehouden waarin de cliënt gevraagd wordt naar zijn/haar tevredenheid over de geboden zorg en ondersteuning. Het laatste CTO is gehouden in 2021.

HKZ Keurmerk

Het HKZ-keurmerk laat zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Schutse voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. De normen binnen de HKZ gaan over zowel de kwaliteit van het zorgproces als over de organisatorische kwaliteit. Het keurmerk biedt hiermee een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. De Schutse voert vanaf juli 2009 het HKZ Keurmerk.

 

Kwaliteitsbeeld

Jaarlijks wordt er door De Schutse een kwaliteitsbeeld opgesteld. Hierin staat in het kort opgenomen wat er gebeurd is in 2023. Ook wordt er een inkijkje gegeven in de teams: wat vinden de begeleiders dat goed is gegaan in 2023? Wat vinden de begeleiders dat nog beter kan? Als Schutse willen we daar van leren. Leest u mee?

Kwaliteitsbeeld De Schutse 2023