ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijke Gehandicapten 'De Schutse' (ook wel: S.V.V.G. De Schutse) aangewezen en geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

ANBI

Statutaire naam
Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”,
uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

RSIN/fiscaal nummer
007573546

Postadres
Stationsstraat 28 | 4041 CJ Kesteren
E-mail: info@deschutse.nu

Doelstelling
1. De stichting heeft primair ten doel het verschaffen van huisvesting, verzorging en begeleiding aan
verstandelijk gehandicapten die wat identiteit betreft in het leefklimaat van de stichting passen.
2. De stichting beoogt geen winst.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van 2017-2019 te openen.

Bestuurder
K. Ruitenberg, voorzitter Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid (bestuurder)
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse.
Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse.
Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2018 te openen.

Financiële verantwoording
Klik hier om de jaarrekening 2017 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2018 te openen.