ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijke Gehandicapten 'De Schutse' (ook wel: S.V.V.G. De Schutse) aangewezen en geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

ANBI

Statutaire naam
Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten “De Schutse”, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

RSIN/fiscaal nummer
007573546

Postadres
Stationsstraat 28 | 4041 CJ Kesteren
E-mail: info@deschutse.nu

Doelstelling
1. De stichting heeft primair ten doel het verschaffen van huisvesting, verzorging en begeleiding aan verstandelijk gehandicapten die wat identiteit betreft in het leefklimaat van de stichting passen.
2. De stichting beoogt geen winst.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van 2020-2022 te openen.

Bestuurder
De heer C.K. den Uil, voorzitter Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid (bestuurder)
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse. Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse. Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Publicatieplicht

De Belastingdienst heeft met ingang van 2021 fondswervers en grote ANBI’s verplicht om bij de publicatie gebruik te maken van door hen ontwikkelde en via hun website te downloaden standaardformulieren. Dit formulier bevat alle informatie die wettelijk verplicht gedeeld moet worden.

Formulier ANBI 2022 Fondswerving

Formulier ANBI 2022 Zorgstichting

 

Voorgaande jaren

– Verslag van uitgeoefende activiteiten    – Financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag van 2019. Klik hier voor de jaarrekening van 2019.
Klik hier voor het jaarverslag van 2020. Klik hier voor de jaarrekening van 2020.
Klik hier voor het jaarverslag van 2021. Klik hier voor de jaarrekening van 2021.