Tarieven

De Wlz betaalt een groot deel van jouw zorg. Je betaalt ook zelf een klein deel van de zorg. Dit noem je: een ‘eigen bijdrage’. Je betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daarnaast zijn er kosten die je zelf moet voldoen.

Tarieven

Onze zorgproducten worden grotendeels vanuit de Wlz vergoed, zowel door zorg in natura (ZIN) als via een persoonsgebonden budget (PGB). Voor enkele diensten wordt vanuit de Wlz geen vergoeding verstrekt.

Een volledig overzicht van de kosten is te vinden
in de folder Folder tarieven 2024.

Deze folder is op het laatst bijgewerkt op: 22 februari 2024.

Inhoudelijke opmerkingen over de folder kunnen gemaild worden naar communicatie@deschutse.nu.