Ondersteuning en hulp voor thuis

Heb jij in jouw thuissituatie ondersteuning nodig? Bij De Schutse kun je terecht voor ondersteuning in de thuissituatie. Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. We staan voor je klaar.

Ambulant

Ondersteuning in de thuissituatie kan van alles betekenen. Zo kunnen we ondersteuning geven bij (het leren) zelfstandig te wonen. We staan ook voor je klaar als je met opvoedingsvragen zit of als je (tijdelijk) extra handen nodig hebt om het gezin draaiende te houden.

Ook ondersteuning op school is mogelijk. De ondersteuningsvragen binnen de schoolse setting kunnen daarbij van allerlei aard zijn. Mogelijk heeft je kind ondersteuning nodig bij medische handelingen om zo toch deel te nemen aan het regulier onderwijs. Of het kan zijn dat je kind extra aandacht en ondersteuning nodig heeft.

Er zijn dus veel mogelijkheden voor ondersteuning thuis en/of op school:

  • ondersteuning bij de opvoedingsvragen
  • ondersteuning ter ontlasting van het gezin
  • ondersteuning bij ADL-zorg
  • ondersteuning op school
  • ondersteuning bij zelfstandig wonen

Regio
De Schutse biedt ambulante ondersteuning in Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Zuid-Holland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland. Wanneer er een vraag is voor ambulante ondersteuning in een andere regio, dan kijken we graag wat mee de mogelijkheden zijn.

Voor ambulante ondersteuning is een indicatie noodzakelijk. Onze maatschappelijk werkers helpen je graag verder.