Begeleiden binnen De Schutse

De Schutse wil een woon- en werkplek zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Binnen De Schutse wordt er daarom gewerkt met een begeleidingsmodel voor een menswaardige begeleiding, waarin De Schutse haar cliënten, zoveel als mogelijk, het gewone leven laat ervaren.

Begeleidingsmodel

Het begeleidingsmodel staat bekend als het ASBM-model (Adullam Schutse Begeleidings Methodiek). Bij De Schutse en Adullam ontstond de behoefte en noodzaak voor een eenvoudig begeleidingsmodel.

Het model is geïnspireerd op het Triple-C model, een model dat is ontwikkeld omdat er geen andere methode passend was voor het niveau waar mensen met een verstandelijke beperking op functioneren in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast was er handelingsverlegenheid omtrent het moeilijk verstaanbaar gedrag. Het Triple-C model is ontwikkeld voor een menswaardige begeleiding en om cliënten zoveel als mogelijk het gewone leven te ervaren.

Christelijke mensvisie

In tegenstelling tot Triple-C heeft het ASBM-model een christelijke mensvisie. Dat houdt in dat we bij perspectieven ook vasthouden aan de christelijke visie: niet alleen een perspectief in dit leven, maar ieder mens heeft een ook eeuwigheidsperspectief.

Korte samenvatting ASBM-model

Als zorgverlener kijken we naar de behoeften van de cliënt. De behoeften zijn onder te verdelen in vier groepen:

  • Fysieke behoeften: Voelt de cliënt zich veilig? Is de dag voorspelbaar voor hem of haar. Heeft de cliënt een dagritme, kan de cliënt terugvallen op een stabiele woongroep of dagbestedingsgroep?
  • Emotionele behoeften: Voelt de cliënt zich gewaardeerd? We zien gedrag niet als uitproberen maar als een signaal. We rekenen cliënten daarom niet af op wat ze doen. Wat maakt dat de cliënt dit gedrag laat zien? Hoe kunnen we het veiliger voor hem maken? Sluit de activiteit wel aan bij de cliënt?
  • Mentale behoeften: Het maken van eigen keuzes, binnen de mogelijkheden van de cliënt, door de cliënt. Om menswaardig te leven geven we die invloed aan de cliënt, die de cliënt ook aankan.
  • Zingevende behoeften: Wat ik doe, doet er toe én vind ik leuk om te doen. De cliënt heeft een programma dat zinvol is. Er wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt.

De Schutse wil in haar zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Samen met onze medewerkers willen wij hen verder helpen. Stap voor stap, dag na dag. Intussen proberen wij de zorgverlening te vernieuwen. Gewoon, in de praktijk van alledag ideeën inbrengen, uitproberen en als ze werken… verbeteren!