Behandeling ondersteunt jouw welzijn

Met een indicatie voor behandeling zijn er voor jou diverse behandelmogelijkheden. Ook zonder indicatie zijn deze diensten tegen betaling af te nemen.

Behandeling

Fysiotherapie
Binnen de afdeling (kinder)fysiotherapie worden onderzoeken uitgevoerd, vindt behandeling plaats en begeleiden we mensen met een verstandelijke beperking. Dit wordt ingezet met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het lichaam. Ook wordt zo de optimale conditie van het lichaam in stand gehouden. Daarnaast verzorgen de fysiotherapeuten de administratie rondom de aanschaf en het onderhoud van hulpmiddelen van de bewoners. Dit zijn bijvoorbeeld rolstoelen, schoenen, ortheses en steunkousen. Ook kan de fysiotherapeut advies en ondersteuning geven bij de thuiswonende cliënten. Voor de complexe hulpvragen werken de fysiotherapeuten samen met een revalidatiearts / AVG.

Logopedie
Logopedie houdt zich bezig met het behandelen en begeleiden van mensen met meervoudige beperkingen. Deze mensen hebben vaak problemen op het gebied van mondfuncties, stem, spraak, taal en gehoor. De logopedist richt zich onder andere op de verbale, non-verbale en alternatieve communicatie. Daarnaast biedt de logopedist ondersteuning bij eet- en drinkproblemen.

Diëtetiek
De diëtisten houden zich bezig met het geven van voedingsvoorlichting en dieetadvies aan individuele cliënten en groepen cliënten. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het voedings- en dieetbeleid.

Oogonderzoeken
Als er behoefte is aan oogonderzoek, dan is het mogelijk om de cliënt door Bartimeus te laten onderzoeken. Deskundigen van Bartimeus komen vier keer per jaar op De Schutse om de onderzoeken uit te voeren. Na dit onderzoek wordt door Bartimeüs vastgesteld of vervolgonderzoek noodzakelijk is. In de onderzoeken wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn om het zichtvermogen te ondersteunen of te verbeteren.

Pedicure
De bewoners van De Schutse worden, indien nodig, behandeld door de pedicure. De pedicure is verantwoordelijk voor het onderhoud van en de verbetering in de conditie van de voeten van de cliënten.

Ergotherapie
Door de ergotherapeuten vindt ergotherapeutisch onderzoek plaats. Ook begeleidt en adviseert de ergotherapeut cliënten, ouders/verzorgenden en behandelaars op het gebied van ontwikkelingen, aanpassingen en voorzieningen.

Orthopedagogiek
De orthopedagogen houden zich onder andere bezig met het geven van pedagogische adviezen, het in kaart brengen van het niveau van functioneren en het uitvoeren van behandelingen. Dit alles met als doel om de moeilijke situaties bij de cliënt of op de groep te verminderen.

Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Een Arts Verstandelijk Gehandicapten is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Voor bewoners van De Schutse kan een AVG betrokken worden bij medische vragen en vragen rond gedragsproblemen en psychische klachten. De algemeen medische zorg wordt bij De Schutse door de huisarts gegeven. De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij medische zaken. De AVG is, na verwijzing door de huisarts, beschikbaar om mee te behandelen.

De AVG heeft bij De Schutse ook een rol in het toezicht houden op de juiste naleving van wet- en regelgeving rond vrijheidsbeperkingen volgens de wet BOPZ, waaronder het gebruik van psychofarmaca. Twee AVG’s van ‘s Heerenloo houden hiervoor twee keer per maand consultdagen op De Schutse.