Zinvolle daginvulling voor iedereen

Woon je thuis en zoek je een zinvolle dagbesteding? Of wil je gaan wonen en werken op één van onze locaties? Dan hebben wij een passende en zinvolle dagbesteding voor jou.

Dagbesteding

Afhankelijk van de mogelijkheden en (lichamelijke) beperkingen krijgt de cliënt activiteiten aangeboden die aansluiten op zijn belevingswereld. De groepsgrootte varieert van vier tot veertien cliënten, afhankelijk van de verzorging en de begeleiding.

Voor mensen met een verstandelijke beperking: arbeidsmatige activiteiten, zoals tuinwerkzaamheden, inpakwerk, bakken, dierenverzorging, opruimwerk en het verkopen van groenten. Daarnaast zijn er creatieve, vormende en bezinnende activiteiten zoals het werken rond thema’s en het samen zingen of muziek maken.

Voor mensen met een meervoudige beperking: (belevingsgerichte) activiteiten waarbij de zintuigen en de motoriek gestimuleerd wordt. Dit kan variëren van het waterbed, ballenbad en bewegingsspellen tot muziek en lichteffecten. Bij deelnemers met een visuele- en/of gehoorbeperking worden de andere zintuigen gestimuleerd, zodat hij de activiteiten en zijn omgeving kan meebeleven.

Voor kinderen met een verstandelijke* beperking: activiteiten gericht om voor te bereiden op (speciaal) onderwijs. Als die mogelijkheid niet aanwezig is, zijn er verschillende groepen voor de leeftijd van 6-18 jaar. In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan vorming en ontwikkeling van vaardigheden.

Voor ouderen met een verstandelijke* beperking: activiteiten richten zich vooral op het in stand houden van de aanwezige vaardigheden.

*) en/of meervoudige beperking

Verdeling van leeftijden

Binnen het dagactiviteitencentrum een verdeling gemaakt tussen het kinderdagcentrum (1-18 jaar), de volwassenen vanaf 18 jaar en de ouder wordende cliënt. Binnen deze 3 afdelingen zijn groepen gevormd van deelnemers met een vergelijkbaar niveau, mogelijkheden en gedragskenmerken. Zo zijn er groepen waar de begeleiding gericht is op moeilijk verstaanbaar gedrag en andere groepen waar meer aandacht is voor verzorging en structuur.