Verantwoording en kwaliteitsrapport

30 september 2020

De Schutse publiceert elk jaar het jaarverslag en de accountantsverklaring van het vorige boekjaar. Ook het jaarlijkse kwaliteitsrapport van De Schutse is hier te vinden.

Het jaarverslag en de accountantsverklaring zijn terug te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieronder het jaarverslag en de accountantsverklaring van De Schutse over het jaar 2019:

Aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg hanteren het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Jaarlijks publiceert iedere aanbieder een kwaliteitsrapport dat inspanningen en vorderingen laat zien. Hieronder het kwaliteitsrapport van De Schutse over het jaar 2019:

Terug naar het overzicht