Open Dag De Schutse in Werkendam

25 februari 2022

D.V. donderdag 7 april 2022 zetten SBO De Akker en het Kinderdagcentrum en Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) van De Schutse in Werkendam hun deuren open voor belangstellenden. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk van De Schutse in Werkendam.

De Open Dag is een uitstekende mogelijkheid voor ouders die overwegen hun kind naar de DJK of het Kinderdagcentrum van De Schutse te laten gaan. Op een informele wijze kan kennisgemaakt worden met het DJK en het Kinderdagcentrum. Uiteraard zijn ook jeugdwerkers, IB’ers en pedagogisch coaches van voorscholen en andere belangstellenden van harte welkom.

Dagbehandeling jonge kind (DJK)
Voor jonge kinderen bij wie sprake is van perspectief op doorstroom naar het onderwijs, geeft De Schutse, samen met De Akker, zorg en onderwijs.

Kinderdagcentrum De Schutse
Voor kinderen met een specifieke zorgvraag of die of te jong zijn voor een DJK of bij wie het onderwijs door hun beperking(en) (vooralsnog) niet in beeld is, hebben we een kindergroep.

Speciaal Basisonderwijs De Akker
Voor onderwijs aan kinderen waarbij het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Er komen ook kinderen op school met een grotere onderwijsbehoefte (SBO++). Waar nodig arrangeren we voor deze kinderen randvoorwaardelijke zorg om aan het onderwijsleerproces deel te nemen. Als school vinden we dat ieder kind uniek is en recht heeft op zijn of haar benadering.

Tijden en locatie:
Wilgenlaan 1 – 4251 GE  –  Werkendam
7 april 2022 | 10.00 – 12.15 uur

Terug naar het overzicht